کارگاه روانشناسی رایگان تربیت جنسی ( ویژه بانوان) / تهران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23901
کارگاه روانشناسی رایگان تربیت جنسی ( ویژه بانوان) / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: خانم دکتر غدیری /

زمان برگزاری : سه شنبه 17 بهمن 96 /

ساعت برگزاری : 10 الی 12 /

تلفن ثبت نام : 02177691579 /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد