کارگاه روانشناسی رایگان تربیت جنسی ( ویژه بانوان) / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: خانم دکتر غدیری /

زمان برگزاری : سه شنبه ۱۷ بهمن ۹۶ /

ساعت برگزاری : ۱۰ الی ۱۲ /

تلفن ثبت نام : ۰۲۱۷۷۶۹۱۵۷۹ /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد