کارگاه روانشناسی راهکارهای ارتقا زندگی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس : سپیده سعیدی نژاد ( دارای مدرک روانشناسی از امریکا) /

تاریخ برگزاری : پنجشنبه 17 اسفند ساعت 14 تا 18 /

تلفن : 09123759799 /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد