کارگاه روانشناسی راهکارهای ارتقا زندگی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس : سپیده سعیدی نژاد ( دارای مدرک روانشناسی از امریکا) /

تاریخ برگزاری : پنجشنبه ۱۷ اسفند ساعت ۱۴ تا ۱۸ /

تلفن : ۰۹۱۲۳۷۵۹۷۹۹ /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد