کارگاه روانشناسی ( ذهن آگاهی )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

آشنایی با تمرینات :
مراقبه ( مدیتیشن ) / تکنیک های تنفسی ( پرانایاما ) / آرمیدگی ( شاواسانا ) / وارسی و اسکن بدن / تصویر سازی ذهنی /

مدرس: جمشید شیخ /

زمان : جمعه ۱۳ بهمن ۹۶ / ساعت ۹ الی ۱۶ /

تلفن تماس : ۰۹۱۲۳۷۵۶۹۵۰ /

ذهن آگاهی

معرفی استاد