کارگاه روانشناسی ( ذهن آگاهی )

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23853
کارگاه روانشناسی ( ذهن آگاهی )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

آشنایی با تمرینات :
مراقبه ( مدیتیشن ) / تکنیک های تنفسی ( پرانایاما ) / آرمیدگی ( شاواسانا ) / وارسی و اسکن بدن / تصویر سازی ذهنی /

مدرس: جمشید شیخ /

زمان : جمعه 13 بهمن 96 / ساعت 9 الی 16 /

تلفن تماس : 09123756950 /

ذهن آگاهی

معرفی استاد