کارگاه روانشناسی ذهن آگاهی mindfulness / تبریز

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23938
کارگاه روانشناسی ذهن آگاهی mindfulness / تبریز

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر یزدان موحدی /

تاریخ برگزاری : 7 اسفند 96 /

ساعت برگزاری : 15 الی 19 /

هزینه : 90 هزار تومان /

تلفن ثبت نام : 09330292215 /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد