کارگاه روانشناسی ذهن آگاهی mindfulness / تبریز

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر یزدان موحدی /

تاریخ برگزاری : ۷ اسفند ۹۶ /

ساعت برگزاری : ۱۵ الی ۱۹ /

هزینه : ۹۰ هزار تومان /

تلفن ثبت نام : ۰۹۳۳۰۲۹۲۲۱۵ /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد