کارگاه روانشناسی (درمان شناختی رفتاری شکست عاطفی )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس : دکتر حسن حمیدپور /

زمان: ۱۹ و ۲۰ بهمن /

پایان مهلت ثبت نام : ۱۷ بهمن/

ارائه مدرک مورد تایید وزارت علوم/

تلفن : ۴۲۹۲۰ /

www.modat.ac.ir

شکست عاطفی

معرفی استاد