کارگاه روانشناسی ( درمان شناختی رفتاری اضطراب اجتماعی )- تالش

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس : دکتر حمزه علیمرادی /

تاریخ برگزاری : ۲۵ بهمن ۹۶ /

تلفن ثبت نام : ۰۹۳۸۰۸۸۰۶۹۹ – ۰۱۳۴۴۲۲۰۲۶۶ /

هزینه : ۵۰ هزار تومان /

اضطراب اجتماعی

معرفی استاد