کارگاه روانشناسی درمان رفتاری سیستمی تحلیلی / تهران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23950
کارگاه روانشناسی درمان رفتاری سیستمی تحلیلی / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

اختلالات اضطرابی ، وسواسی و نشانه های بدنی /

مدرس: دکتر محمد علی بشارت /

زمان برگزاری : 15 ، 16 و 17 اسفند 96 /

هزینه : 700 هزار تومان /

تلفن : 84012172 – 09379432543 /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد