کارگاه روانشناسی درمان رفتاری سیستمی تحلیلی / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

اختلالات اضطرابی ، وسواسی و نشانه های بدنی /

مدرس: دکتر محمد علی بشارت /

زمان برگزاری : ۱۵ ، ۱۶ و ۱۷ اسفند ۹۶ /

هزینه : ۷۰۰ هزار تومان /

تلفن : ۸۴۰۱۲۱۷۲ – ۰۹۳۷۹۴۳۲۵۴۳ /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد