کارگاه روانشناسی درمان خیانت های زناشویی به روش CBT / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

زمان برگزاری : ۲۶ و ۲۷ بهمن /

هزینه :۲۴۰ هزار تومان /

مدرس: استاد مهدی مرآتی /

تلفن : ۷۷۸۸۵۱۶۰ – ۷۷۸۶۵۱۴۲ /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد