کارگاه روانشناسی درمان خیانت های زناشویی به روش CBT / تهران

کارگاه روانشناسی درمان خیانت های زناشویی به روش CBT / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

زمان برگزاری : 26 و 27 بهمن /

هزینه :240 هزار تومان /

مدرس: استاد مهدی مرآتی /

تلفن : 77885160 – 77865142 /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد