کارگاه روانشناسی (درمان افسردگی و اضطراب ) – تهران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23865
کارگاه روانشناسی (درمان افسردگی و اضطراب ) – تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

انجمن روانشناسی  دانشگاه خوارزمی برگزارمی کند:

مدت : 6 جلسه /

زمان شروع دوره : 14 بهمن 96 /

ساعت : 17 الی 20:30 /

مدرس: دکتر محمد کاظم زاده /
برای ثبت نام: ارسال عدد ٩ به ٠٩١٢٩٣٤٨٠٠٢ /

افسردگی

معرفی استاد