کارگاه روانشناسی (درمان افسردگی و اضطراب ) – تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

انجمن روانشناسی  دانشگاه خوارزمی برگزارمی کند:

مدت : ۶ جلسه /

زمان شروع دوره : ۱۴ بهمن ۹۶ /

ساعت : ۱۷ الی ۲۰:۳۰ /

مدرس: دکتر محمد کاظم زاده /
برای ثبت نام: ارسال عدد ٩ به ٠٩١٢٩٣٤٨٠٠٢ /

افسردگی

معرفی استاد