کارگاه روانشناسی تشخیص و درمان ADHD / اهواز

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر حمید علیزاده /

تشخیص و درمان ADHD   /

زمان  : ۳ اسفند/

درمان شناختی رفتاری اضطرابهای دوران کودکی/
زمان : ۴ اسفند /

شماره تماس :
۰۹۳۷۲۴۹۰۹۵۵

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد