کارگاه روانشناسی تشخیص و درمان ADHD / اهواز

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23934
کارگاه روانشناسی تشخیص و درمان ADHD / اهواز

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر حمید علیزاده /

تشخیص و درمان ADHD   /

زمان  : 3 اسفند/

درمان شناختی رفتاری اضطرابهای دوران کودکی/
زمان : 4 اسفند /

شماره تماس :
09372490955

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد