کارگاه روانشناسی تشخیص و درمان اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (ADHD) ( خراسان جنوبی)

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر حمید علیزاده /

هفتمین دوره /

زمان برگزاری : ۱۵ اسفند/

? شماره تماس : ۰۹۱۵۱۷۷۹۲۳۲ /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد