کارگاه روانشناسی تشخیص و درمان اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (ADHD) ( خراسان جنوبی)

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23936
کارگاه روانشناسی تشخیص و درمان اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی (ADHD) ( خراسان جنوبی)

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر حمید علیزاده /

هفتمین دوره /

زمان برگزاری : 15 اسفند/

? شماره تماس : 09151779232 /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد