کارگاه روانشناسی ( تشخیص،درمان و پیشگیری اختلالات روانی کودکان) / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

ازسری کارگاههای مجموعه مجازی تخصصی الف /

مدرس : دکتر احسان فتوحی /

اطلاعات بیشتر: 09363678272 /
کارگاه روانشناسی

معرفی استاد