کارگاه روانشناسی ( تربیت مربی و مدرس زوج درمانی )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مرکز مشاوره”دانشگاه تهران”برگزار میکند:

“تربیت مربی و مدرس ایماگوتراپی”/
مدرس: استاد رحمانی شمس/
زمان:۲۶ و ۲۷ بهمن/۱۰ و ۱۱اسفند /

تلفن : ۰۹۳۵۷۶۰۱۵۹۴ – ۸۸۲۸۸۶۵۵ /

زوج درمانی

معرفی استاد