کارگاه روانشناسی ( تربیت مربی و مدرس زوج درمانی )

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23859
کارگاه روانشناسی ( تربیت مربی و مدرس زوج درمانی )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مرکز مشاوره”دانشگاه تهران”برگزار میکند:

“تربیت مربی و مدرس ایماگوتراپی”/
مدرس: استاد رحمانی شمس/
زمان:۲۶ و ۲۷ بهمن/۱۰ و ۱۱اسفند /

تلفن : 09357601594 – 88288655 /

زوج درمانی

معرفی استاد