کارگاه روانشناسی ( تربیت درمانگر سکستراپی )

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23860
کارگاه روانشناسی ( تربیت درمانگر سکستراپی )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

جامع ترین کارگاه سکستراپی کشور/

مدرک بین المللی از موسسه آکسفورد یونیورانگلستان/

مرکز زیر نظر سازمان بهزیستی کشور/

ویزیت کیس های واقعی/

زمان برگزاری : 20 – 21 – 22 بهمن 96 /

ساعت : 10 الی 18 /

تلفن : 09124231743 – 09355578726 – 02155486634 /

سکستراپی

معرفی استاد