کارگاه روانشناسی ( تربیت درمانگر سکستراپی )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

جامع ترین کارگاه سکستراپی کشور/

مدرک بین المللی از موسسه آکسفورد یونیورانگلستان/

مرکز زیر نظر سازمان بهزیستی کشور/

ویزیت کیس های واقعی/

زمان برگزاری : ۲۰ – ۲۱ – ۲۲ بهمن ۹۶ /

ساعت : ۱۰ الی ۱۸ /

تلفن : ۰۹۱۲۴۲۳۱۷۴۳ – ۰۹۳۵۵۵۷۸۷۲۶ – ۰۲۱۵۵۴۸۶۶۳۴ /

سکستراپی

معرفی استاد