کارگاه روانشناسی تربیت جنسی کودکان / شیراز

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر محرابی (مدرس دانشگاه لیون فرانسه)

تاریخ شروع دوره : ۲۵ بهمن ۹۶ /

تاریخ پایان دوره : ۲۸ بهمن ۹۶ /

ساعت برگزاری : ۹ الی ۱۷ /

تلفن ثبت نام : ۰۷۱۳۶۲۷۷۲۷۲ /

آدرس : شیراز بلوار چمران پل زرگری ساختمان شایان مرکز مشاوره رشد /

سرفصل مطالب:
– آناتومی و بیولوژی جنسی کودک
– مراحل رشد روانی جنسی
– کشف جنسیت، هویت و نقش جنسی
– ویژگی های جنسی کودکان در مقاطع مختلف سنی
– بلوغ و خودارضائی
– آموزش جنسی ویژه کودکان
– آموزش جنسی کودکان ویژه خانواده
– معنای Child sexual abuse
‏- Pedophilia
– مصاحبه با کودک آسیب دیده و خانواده
– مدل و پروتکل کلاسیک درمان کودک آزاری
– نحوه ارزیابی در مورد کودک آزاری
‏- Child sexual abuse Centered Treatment
*به همراه سوپرویژنی برای شرکت کنندگان

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد