کارگاه روانشناسی تخصصی TOT و PMC ( مشهد )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مرکز مشاوره آرامش روان مشهد برگزار می کند :

ویژه روانشناسان
با اعطاء مدرک معتبر از سازمان بهزیستی/
زمان برگزاری : ۲۰_۲۱_۲۲بهمن ماه /
ساعت۸ الی ۱۸️(پذیرایی-ناهار)/
مدرسین : استاد حاجی پور،استاد حسینی  /

تلفن : ۰۹۱۵۴۴۵۵۷۱۴ – ۳۶۰۷۲۷۰۶ /
tot

 

معرفی استاد