کارگاه روانشناسی تخصصی زوج درمانی / تهران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24105
کارگاه روانشناسی تخصصی زوج درمانی / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

زمان برگزاری : 22 و 23 شهریور 97 /

مدرس: دکتر مهری نجات /

هزینه : 600 هزار تومان /

تلفن : 09106708025 /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد