کارگاه روانشناسی تخصصی زوج درمانی / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

زمان برگزاری : ۲۲ و ۲۳ شهریور ۹۷ /

مدرس: دکتر مهری نجات /

هزینه : ۶۰۰ هزار تومان /

تلفن : ۰۹۱۰۶۷۰۸۰۲۵ /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد