کارگاه روانشناسی تخصصی حل تعارض زوجین / قائمشهر

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23963
کارگاه روانشناسی تخصصی حل تعارض زوجین / قائمشهر

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس:دکتر نسترن براهیمی /
زمان:10 و11 اسفند/

باارائه مدرک معتبرپایان دوره/
مکان:کلینیک نویدسلامت قائم /

تلفن ثبت نام : 09390030388 /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد