کارگاه روانشناسی “تحلیل رویا ” در مشهد

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24157
کارگاه روانشناسی “تحلیل رویا ” در مشهد

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

کاوش دردنیای ژرف واسرارآمیزرویا

?دکترمحمدرضاسرگلزایی

8 ساعت
چهارشنبه7شهریور(ساعت15الی19)
8شهریور(ساعت8الی12)

تخفیف ثبت نام3 شهریور
36024048
09392296778

کارگاه روانشناسی

برای مشاهده همه کارگاه های روانشناسی کلیک کنید

معرفی استاد