کارگاه روانشناسی “تحلیل رویا ” در مشهد

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

کاوش دردنیای ژرف واسرارآمیزرویا

?دکترمحمدرضاسرگلزایی

۸ ساعت
چهارشنبه۷شهریور(ساعت۱۵الی۱۹)
۸شهریور(ساعت۸الی۱۲)

تخفیف ثبت نام۳ شهریور
۳۶۰۲۴۰۴۸
۰۹۳۹۲۲۹۶۷۷۸

کارگاه روانشناسی

برای مشاهده همه کارگاه های روانشناسی کلیک کنید

معرفی استاد