کارگاه روانشناسی بازی مافیا

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=31494
کارگاه روانشناسی بازی مافیا

مشخصات دوره

۱۳ اسفند ۱۴۰۰
۱۶
تهران، جردن، خیابان یزدان پناه،پلاک ۷۵

معرفی دوره

در قالب بازی مافیا، افراد توسط روانشناس تحلیل شخصیت میشن، بازی توسط بازی گردان انجام میشود سپس روانشناس با توجه به نحوه عملکرد افراد در حین بازی به شرکت کنندگان سوآپ بالینب ارائه میدهد

معرفی استاد

دکتر محسن لواسانی ( روانشناس،نویسنده،مشاوره، مدرس دانشگاه )