کارگاه روانشناسی بازی درمانی ویژه ی والدین / یزد

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24000
کارگاه روانشناسی بازی درمانی ویژه ی والدین / یزد

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

تاریخ برگزاری : 20 فروردین 97 /

مدرس: مرضیه باقری /

✅ آسیب شناسی کودک

✅ تعیین طرحواره ی والد

✅ آموزش متد بازی درمانی

✅ فالویینگ والد

⭕ جلسه ی اول رایگان /

تلفن : 09226181396

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد