کارگاه روانشناسی بازی درمانی ویژه ی والدین / یزد

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

تاریخ برگزاری : ۲۰ فروردین ۹۷ /

مدرس: مرضیه باقری /

✅ آسیب شناسی کودک

✅ تعیین طرحواره ی والد

✅ آموزش متد بازی درمانی

✅ فالویینگ والد

⭕ جلسه ی اول رایگان /

تلفن : ۰۹۲۲۶۱۸۱۳۹۶

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد