کارگاه روانشناسی ( بازی درمانی ویژه کودکان ADHD ) / تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار می کند :

مدرس: دکتر سید محسن اصغری نکاح /

تاریخ برگزاری : پنجشنبه و جمعه ۱۹ و ۲۰ بهمن ماه بمدت ۱۶ ساعت /

شماره های تماس:۰۹۱۹۸۲۰۳۱۴۲-۰۹۱۹۹۶۳۲۸۹۵-۸۸۹۸۳۵۰۳ /

ADHD

معرفی استاد