کارگاه رهایی از طرحواره ها

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=25160
کارگاه رهایی از طرحواره ها

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

کارگاه رهایی از طرحواره ها  (برمبنای طرحواره درمانی بافتاری)

تاریخ شروع : 3 دی 99

سر فصل ها:
طرحواره های ناسازگار؛ فیلم نامهٔ زندگی
اترکتورهای مغز
تکنیک های بافتاری برای بهبود طرحواره ها
هدایت هوشیارانهٔ توجه
فاصله گرفتن از طرحواره ها
مخاطبین:
کسانی که خواهان بهبود تله های زندگی خود هستند.
روان شناسان و طرحواره درمانگرانی که تمایل به آشنایی با مدل طرحواره درمانی بافتاری دارند.
توضیحات:
طرحواره درمانی بافتاری، مدل جدید طرحواره درمانی است که توسط رودیگر ابداع شده و مورد تایید جفری یانگ قرار گرفته است. در این رویکرد با استفاده از تکنیک های بافتاری سعی در بهبود طرحواره های ناسازگار داریم.

مدرس: علیرضا گل
دانشجوی فوق دکتری پزشکی روان تنی و روان درمانی
طرحواره درمانگر
مدرس دانشگاه فردوسی مشهد
مترجم کتاب طرحواره درمانی بافتاری

ثبت نام در سایت دریاب:
daryab24.com/link/1106

تلفن : 09357753828

اینستاگرام : Schema_therapy_gol

معرفی استاد