کارگاه رایگان آموزش کارآفرینی در روانشناسی ( مشهد )

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23696
کارگاه رایگان آموزش کارآفرینی در روانشناسی ( مشهد )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مژده به جامعه روانشناسی مشهد —
♦️کافه اشتغال —
فرصتی تکرار نشدنی برای روانشناسی ها —
رزرو با ارسال واژه اشتغال به سامانه ?5000594320 —

کارآفرینی

معرفی استاد