کارگاه درمان متمرکز بر هیجان ( EFT)

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24545
کارگاه درمان متمرکز بر هیجان ( EFT)

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

سومین دوره آموزشی مقدماتی ❗️ آنلاین ❗️ درمان متمرکز بر هیجان( EFT)کارگاه درمان متمرکز بر هیجان ( EFT)

مدرسین دوره

دکتر مینا مجتبایی
دکتر همایون ذوالفقاری نیا

شروع سومین دوره مقدماتی آنلاین
مرداد ماه ۹۹

ایدی و شماره های ثبت نام
psycho388
09210774969
02122223469
workshopbineshnovin

Emotionfocusedtherapy

معرفی استاد