کارگاه درمان شناختی رفتاری CBT

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23583
کارگاه درمان شناختی رفتاری CBT

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

? دوره ی آتی درمان شناختی رفتاری CBT

? پنجاه درصد تخفیف شرکت در این دوره 100 ساعته–

✅ دکتر ابوالفضل محمدی —

✅ ارائه مدرک قابل ترجمه وزارت علوم ، قابل ارائه به کلیه مراکز آکادمیک دنیا —

✅ زمان: 2 بهمن الی 31 اردیبهشت 97 ( 2 روز در هفته، عصرها ) —

? برگزار کننده: آموزش عالی روانشناسی حرفه ای “مدت” —

? تلفن تماس: 02142920 —

 

درمان شناختی رفتاری

معرفی استاد