کارگاه درمان شناختی رفتاری CBT

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

? دوره ی آتی درمان شناختی رفتاری CBT

? پنجاه درصد تخفیف شرکت در این دوره ۱۰۰ ساعته–

✅ دکتر ابوالفضل محمدی —

✅ ارائه مدرک قابل ترجمه وزارت علوم ، قابل ارائه به کلیه مراکز آکادمیک دنیا —

✅ زمان: ۲ بهمن الی ۳۱ اردیبهشت ۹۷ ( ۲ روز در هفته، عصرها ) —

? برگزار کننده: آموزش عالی روانشناسی حرفه ای “مدت” —

? تلفن تماس: ۰۲۱۴۲۹۲۰ —

 

درمان شناختی رفتاری

معرفی استاد