کارگاه درمان شناختی رفتاری اظطراب های دوران کودکی ( گرگان)

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23772
کارگاه درمان شناختی رفتاری اظطراب های دوران کودکی ( گرگان)

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

انجمن روانشناسی تربیتی ایران با همکاری مرکز روانشناسی باران برگزار می کند :

مدرس: دکتر حمید علیزاده —

تاریخ برگزاری : 13 بهمن 96 —

ساعت برگزاری : 8:30 الی 16:30 —

تلفن ثبت نام : 09114212262 —

شناختی رفتاری

معرفی استاد