کارگاه درمان شناختی رفتاری اختلالات اضطرابی ( لرستان)

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

انجمن روانشناسی تربیتی ایران برگزار می کند :

زمان : 5 و 6 بهمن ماه 1396 —

مدرس : دکتر سارا ساعدی ( متخصص روانشناسی سلامت ) —

تلفن ثبت نام : 09160812596 —

اختلالات اضطرابی

معرفی استاد