کارگاه داروشناسی در روانشناسی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23757
کارگاه داروشناسی در روانشناسی

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات دارویی –

آشنایی با دارو های روانپزشکی –

آشنایی با عوارض شایع دارویی و … –

مدرس : دکتر ابوالفضل احیایی —

تلفن ثبت نام : 0914707327 –

داروشناسی

معرفی استاد