کارگاه جامع طرحواره درمانی

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=34250
کارگاه جامع طرحواره درمانی

مشخصات دوره

۲۴ ساعت

معرفی دوره

کارگاه جامع طرحواره درمانی
با گواهی بازآموزی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
مدرس؛ دکتر یعقوب شفیعی‌فرد

۲۴ ساعت
انلاین

مسئول برگزاری؛
خانم حشمتیان ۰۹۳۵۳۲۵۷۶۸۷

 

معرفی استاد

دکتر یعقوب شفیعی فرد ( متخصص روانشناسی سلامت، فارغ التحصیل دانشگاه تهران )