کارگاه توانمند سازی نوجوانان

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24731
کارگاه توانمند سازی نوجوانان

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

کارگاه توانمند سازی نوجوانان

تاریخ شروع دوره : 20 اذر 99
مدرس: خانم دکتر آسیه اناری

تلفن : 09126971074

معرفی استاد