کارگاه تفسیر و کاربردهای تخصصی و بالینی وکسلر ۴ ( رشت )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

تاریخ برگزاری : ۷ و ۱۴ دی ماه ۱۳۹۶ ( از ساعت ۹ الی ۱۳ )
در دوجلسه با تمرین عملی و ظرفیت محدود —
و مدرک معتبر و قابل ترجمه–

هزینه : ۱۲۰ هزار تومان —

اطلاعات بیشتر : ۰۹۹۰۲۷۱۱۵۶۱ —

وکسلر

معرفی استاد