کارگاه تفسیر و کاربردهای تخصصی و بالینی وکسلر ۴ ( رشت )

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23673
کارگاه تفسیر و کاربردهای تخصصی و بالینی وکسلر ۴ ( رشت )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

تاریخ برگزاری : 7 و 14 دی ماه 1396 ( از ساعت 9 الی 13 )
در دوجلسه با تمرین عملی و ظرفیت محدود —
و مدرک معتبر و قابل ترجمه–

هزینه : 120 هزار تومان —

اطلاعات بیشتر : 09902711561 —

وکسلر

معرفی استاد