کارگاه تفسیر نقاشی کودک در دانشگاه تهران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24374
کارگاه تفسیر نقاشی کودک در دانشگاه تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

کارگاه تفسیر نقاشی کودک در دانشگاه تهران

مدرس: دکتر داوود هزاره ای ( دکتری روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس و درمانگر کلینیک موسسه روانشناسی دانشگاه تهران)

سرفصل مباحث کارگاه  ( با تأکید بر جنبه های عملی و کاربردی موضوع):

  1. شیوه اجرا و فرآیند ترسیم نقاشی
  2. تفسیر در سطح ترسیمی نقاشی
  3. تفسیر مکانیسم های دفاعی در مقابل اضطراب و چگونگی بیان گرایش ها و دفاع ها
  4. نا ارزنده سازی ها، جابه جایی ها و همسان سازی ها

شماره های هماهنگی و تماس:
88983503
09198203142
09199632895
09394019081

مکان: بلوارکشاورز؛ ابتدای خیابان ۱۶ آذر؛ سمت چپ و نرسیده به خیابان پورسینا؛ روبروی انتشارات تیمورزاده، بن بست کارآفرین؛ پلاک ۴؛ ساختمان شماره ۲ موسسه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران؛ طبقه چهارم

همراه با ارائه گواهینامه از موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

کارگاه تفسیر نقاشی کودک در دانشگاه تهران

شما می توانید با مراجعه به صفحه کارگاه های روانشناسی دانشگاه تهران ، از برگزاری کارگاه های موسسه روانشناسی دانشگاه تهران مطلع گردید.

معرفی استاد