کارگاه روانشناسی تفسیر نقاشی با امکان اشتغال در مرکز/ تهران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23982
کارگاه روانشناسی تفسیر نقاشی با امکان اشتغال در مرکز/ تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

⚪آکادمی روانشناسی نگاه برگزار می کند :

تاریخ برگزاری : 23 و 24 فروردین 97 /

مدرس: دکتر رضا پورحسین /
۰۲۱۸۸۵۵۱۶۶۸ / ۰۹۹۰۲۳۰۲۹۷۷ /

 

معرفی استاد