کارگاه روانشناسی تفسیر نقاشی با امکان اشتغال در مرکز/ تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

⚪آکادمی روانشناسی نگاه برگزار می کند :

تاریخ برگزاری : ۲۳ و ۲۴ فروردین ۹۷ /

مدرس: دکتر رضا پورحسین /
۰۲۱۸۸۵۵۱۶۶۸ / ۰۹۹۰۲۳۰۲۹۷۷ /

 

معرفی استاد