کارگاه روانشناسی ( تفسیر آزمون Mmpi-2 ) – تهران

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23877
کارگاه روانشناسی ( تفسیر آزمون  Mmpi-2 ) – تهران

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر علیرضا سالمی /
زمان برگزاری : جمعه ۱۳ بهمن /
اطلاعات بیشتر و ثبت نام: 09101387838/

mmpi-2

معرفی استاد