کارگاه تسلط بر درمان‌های شناختی-رفتاری

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=34849
کارگاه تسلط بر درمان‌های شناختی-رفتاری

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

۰ تومان

ظرفیت رویداد تکمیل شده است.

معرفی دوره

معرفی استاد

دکتر علی سلیمانی ( دکترای روانشناسی بالینی از علوم‌پزشکی بهشتی و استاد دانشگاه )

اطلاعات برگزارکننده

دکتر علی سلیمانی
-
09058184189