کارگاه تربیت روانشناس و مشاور حرفه ای

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مرکز مشاوره جهاد دانشگاهی تهران (جهت) برگزار می نماید :

مدرس: دکتر علی اصغر اصغرنژاد /

تاریخ شروع : ۱۸ بهمن ۹۶ /

روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۰ /

تلفن : ۸۸۲۴۱۵۵۰ – ۶۶۴۰۰۲۰۰ /

تربیت روانشناس

معرفی استاد