کارگاه تربیت جنسی کودکان (ویژه والدین )

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23716
کارگاه تربیت جنسی کودکان (ویژه والدین )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

نقش والدین در جلوگیری از انحرافات جنسی فرزندان –

مدرس : نرگش کارآموز (روانشناس بالینی ) –

زمان : شنبه 17 دی 96 ، ساعت 18 الی 20 –

هزینه : 40 هزار تومان ( همراه با پذیرایی ) –

تلفن ثبت نام : 09199579139 –

تربیت جنسی کودکان

معرفی استاد