کارگاه تخصصی شخصیت شناسی کودک (رشت)

کارگاه تخصصی شخصیت شناسی کودک (رشت)

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

انجمن روانشناسی تربیتی ایران با همکاری مرکز تخصصی مشاوره خانواده رویش مهر برگزار می کند :

مدرس: دکتر حاجی بابایی —

زمان برگزاری : 13 بهمن ماه 96 —

ساعت : 9 الی 17 —

شماره ثبت نام : 09902711561 —

شخصیت شناسی کودک

معرفی استاد