کارگاه تخصصی شخصیت شناسی کودک (رشت)

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23766
کارگاه تخصصی شخصیت شناسی کودک (رشت)

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

انجمن روانشناسی تربیتی ایران با همکاری مرکز تخصصی مشاوره خانواده رویش مهر برگزار می کند :

مدرس: دکتر حاجی بابایی —

زمان برگزاری : 13 بهمن ماه 96 —

ساعت : 9 الی 17 —

شماره ثبت نام : 09902711561 —

شخصیت شناسی کودک

معرفی استاد