کارگاه تخصصی راهبرد های مشاوره خانواده ( فنون درمانی و مداخله)

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23605
کارگاه تخصصی راهبرد های مشاوره خانواده ( فنون درمانی و مداخله)

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس : دکترعلیرضابوستانی پور/
گواهی معتبربین المللی موسسهCTRIکانادا /
زمان برگزاری : ۳۰آذر ، ۱دی /

محل برگزاری : تهران
تلفن ثبت نام : ۰۲۱۲۲۳۸۷۲۸۳_۰۲۱۲۲۳۸۷۲۰۸
www.ctrinstitute.com

 

مشاوره

معرفی استاد