کارگاه تخصصی رابطه درمانی مبتنی بر ایماگو

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

کارگاه تخصصی رابطه درمانی مبتنی بر ایماگوایماگو

با رعایت پروتکل های بهداشتی

مدرس: دکتر علی قاسمیان

تاریخ برگزاری : ۱۹ و ۲۰ تیر ۹۹

ساعت برگزاری : ۱۰ تا ۱۸

تلفن : ۰۹۱۴۰۴۲۸۸۷۵

معرفی استاد