کارگاه تخصصی رابطه درمانی مبتنی بر ایماگو

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24507
کارگاه تخصصی رابطه درمانی مبتنی بر ایماگو

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

کارگاه تخصصی رابطه درمانی مبتنی بر ایماگوایماگو

با رعایت پروتکل های بهداشتی

مدرس: دکتر علی قاسمیان

تاریخ برگزاری : 19 و 20 تیر 99

ساعت برگزاری : 10 تا 18

تلفن : 09140428875

معرفی استاد