کارگاه تخصصی رابطه درمانی مبتنی بر ایماگو

کارگاه تخصصی رابطه درمانی مبتنی بر ایماگو

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

کارگاه تخصصی رابطه درمانی مبتنی بر ایماگوایماگو

با رعایت پروتکل های بهداشتی

مدرس: دکتر علی قاسمیان

تاریخ برگزاری : 19 و 20 تیر 99

ساعت برگزاری : 10 تا 18

تلفن : 09140428875

معرفی استاد