کارگاه تخصصی ۳۰ ساعته درمان کودک آسیب دیده جنسی / مشهد

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24012
کارگاه تخصصی ۳۰ ساعته درمان کودک آسیب دیده جنسی / مشهد

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر حمید مهرابی /

تاریخ برگزاری : 14 – 15 -16 شهریور /

ارائه گواهی معتبر /

تلفن : 09392296778 – 05136024048 /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد