کارگاه تخصصی ۳۰ ساعته درمان کودک آسیب دیده جنسی / مشهد

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر حمید مهرابی /

تاریخ برگزاری : ۱۴ – ۱۵ -۱۶ شهریور /

ارائه گواهی معتبر /

تلفن : ۰۹۳۹۲۲۹۶۷۷۸ – ۰۵۱۳۶۰۲۴۰۴۸ /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد