کارگاه تخصصی تفسیر نقاشی کودک (مشهد)

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23591
کارگاه تخصصی تفسیر نقاشی کودک (مشهد)

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

✔️مدرس: دکتر فاطمه حاجی اربابی ، روانشناس رسمی سازمان نظام و عضو هیئت علمی دانشگاه
✔️بررسی و تفسیر بروزترین آزمون ها و تحلیل رنگ /
✅ رزرو با ارسال واژه (نقاشی) به سامانه 5000594320/
تلفن :37605668/

خانه علوم تربیتی و روانشناسی مشهد ، مرکز مشاوره روانشناختی مهرگان جوان/

کارگاه تفسیر نقاشی

کارگاه تفسیر نقاشی

معرفی استاد