کارگاه تخصصی تربیت مشاور تحصیلی ( کاشان )

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23784
کارگاه تخصصی تربیت مشاور تحصیلی ( کاشان )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

ویژه مشاوران, روانشناسان و دانشجویان علوم رفتاری با مدرک رسمی سازمان بهزیستی/

مدرس : دکتر محمدرضا عطوفی /

تلفن اطلاعات بیشتر: 09131635980 – 55454806 /

مشاور تحصیلی

معرفی استاد