کارگاه تخصصی تربیت مشاور تحصیلی ( کاشان )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

ویژه مشاوران, روانشناسان و دانشجویان علوم رفتاری با مدرک رسمی سازمان بهزیستی/

مدرس : دکتر محمدرضا عطوفی /

تلفن اطلاعات بیشتر: ۰۹۱۳۱۶۳۵۹۸۰ – ۵۵۴۵۴۸۰۶ /

مشاور تحصیلی

معرفی استاد