کارگاه روانشناسی تخصصی اصول و مبانی “CBT” (مقدماتی) / آمل

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23954
کارگاه روانشناسی تخصصی اصول و مبانی “CBT” (مقدماتی) / آمل

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

کلینیک رهنمون برگزار می کند :

زمان برگزاری : 17 و 18 اسفندماه  96 /

مدرس: دکتر حسن حمیدپور /
تلفن تماس : 09331010245 – 44274685 /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد