کارگاه تخصصی آموزش مهارتهای زندگی کودک و نوجوان / مشهد

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

ویژه روانشناسان، مشاوران و درمانگران /

مدت : ۵۰ ساعت /

تاریخ برگزاری : ۳۱ فروردین و ۱ اردیبهشت ، ۴-۵-۶ خرداد و ۲۴ مرداد /

مدرس: دکتر زهره عباسی /

تلفن : ۰۹۳۹۲۲۹۶۷۷۸ – ۰۵۱۳۶۰۲۴۰۴۸ /

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد