کارگاه تحلیل فیلم و اجرای پروتکل درمان

کارگاه تحلیل فیلم و اجرای پروتکل درمان

مشخصات دوره

۰۵ مهر ۱۴۰۰
۲۰
۱۲ ساعت

معرفی دوره

فیلم رگ خواب در جلسه اول تحلیل می گردد و سپس در جلسات بعدی پروتکل درمان اختلال افسردگی بر روی مراجع اجرا می گردد.این کارگاه یکماهه و در 4 جلسه روزهای سه شنبه ساعت 21و 30 دقیقه در بستر گوگل میت اجرا می گردد تفن تماس جهت هماهنگی و ثبت نام 09106997477(خانم ناصری منش)