کارگاه بهبود روابط زوجین به روش “محکم در آغوشم بگیر”

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=24526
کارگاه بهبود روابط زوجین به روش “محکم در آغوشم بگیر”

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

“کارگاه آنلاین”
شما دعوت هستید به اولین کارگاه آکادمیک “محکم در آغوشم بگیر”. این کارگاه مخصوص زوجینی است که از ازدواج آنها بیش از 5 سال نگذشته باشد. در کارگاه بهبود روابط زوجیناین کارگاه که به صورت 4 جلسه 4 ساعته از تاریخ 3 مرداد تا 24 مرداد روزهای جمعه تشکیل میگردد، قصد داریم شما را برای شناخت هفت مکالمه تاثیر گذار در روابط عاطفیتان آماده کنیم، قدم به قدم با شما همراه خواهیم بود تا از ترکیب آموزش این هفت مکالمه و تمرین های داخل کلاس و تکالیف منزل عشق را در زندگی شما زنده نگه داریم.

این هفت مکالمه به شرح زیر است:

– شناخت گفتگوهای ویرانگر

– یافتن نقاط حساس و آسیب زا

– رویاروی با یک لحظه سخت Rocky Moment

– محکم در آغوشم بگیر

– بخشش آسیب ها

– استحکام پیوند عاطفی از طریق رابطه جنسی

– زنده نگه داشتن عشق

در این کارگاه چکونگی استفاده از مکالمات موثر برای ساخت روابط بهتر، تشخیص چرخه مشاجرات منفی و توقف آنها، بهبود پیوند های امن عاطفی و تقویت دلبستگی ایمن از طریق بهبود روابط جنسی را فرا می گیریم. این کارگاه همراه با انجام سه مرحله تست و آنالیز روابط، همراه با تمرین های عملی در کلاس و بازآفرینی نقش زوجین می باشد. نتایج حاصل از این کارگاه به صورت مقاله دانشگاهی منتشر خواهد شد.

مدرس: نرگس نوری

تلفن : 09128347865

اینستاگرام : @thousand_oaks_cs

 

معرفی استاد