کارگاه بلوغ نوجوانی ( بابل )

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23703
کارگاه بلوغ نوجوانی ( بابل )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مرکز رشد بابل برگزارمیکند:
‍بلوغ چیست؟ —
مدرس : شهناز دباغیان کارشناس ارشد بالینی —
تاریخ:چهارشنبه27/10/96 —
9 تا12 صبح —
بابل،خیابان طبرسی،سرداران6/1،مرکز رشد —
تلفن:32288908 —

کارگاه بلوغ نوجوانی

معرفی استاد