کارگاه بلوغ نوجوانی ( بابل )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مرکز رشد بابل برگزارمیکند:
‍بلوغ چیست؟ —
مدرس : شهناز دباغیان کارشناس ارشد بالینی —
تاریخ:چهارشنبه۲۷/۱۰/۹۶ —
۹ تا۱۲ صبح —
بابل،خیابان طبرسی،سرداران۶/۱،مرکز رشد —
تلفن:۳۲۲۸۸۹۰۸ —

کارگاه بلوغ نوجوانی

معرفی استاد