کارگاه بازی درمانی مبتنی بر ارتباط والد – کودک ( قم )

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23753
کارگاه بازی درمانی مبتنی بر ارتباط والد – کودک ( قم )

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

انجمن روانشناسی تربیتی ایران با همکاری مرکز راهنمایی و مشاوره مهر برگزار می کند :

زمان برگزاری : 12 بهمن ماه 1396 –

ساعت برگزاری : 8:30 تا 16:30 —

همراه با نهار و پذیرایی —

شماره تماس : 09105837992 –

بازی درمانی

معرفی استاد